Ontruimingsoefeningen

Hoe gaat een ontruimingsoefening in zijn werk?

Bij een ontruimingsoefening wordt het ontruimingsplan als handboek gebruikt. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. De vraag is; werkt het ontruimingsplan als het er echt op aan komt? De procedures staan op papier, maar werken ze ook in de praktijk?

Tijdens een ontruimingsoefening worden deze procedures getest. Uw BHV-ers worden bij een ontruimingsoefening begeleid door ervaren instructeurs. Na afloop evalueren onze instructeurs de oefening met alle BHV-ers en overige belanghebbende, waarbij eventuele verbeterpunten worden aangegeven. Naast de mondelinge evaluatie, volgt ook nog schriftelijke verslaglegging.

  • Ontruimingsoefeningen kunnen afhanlijke van de ervaring en reeds gehouden oefeningen alsvolgt worden ingedeeld:
  • Tussen de 6 en 2 weken voor de start van de cursus: 50% van het cursusbedrag
  • Binnen 2 weken voor de start van de cursus: het volledige cursusbedrag

Mogelijke indelingen ontruimingsoefeningen

  • Ontruimingsoefeningen kunnen afhanlijke van de ervaring en reeds gehouden oefeningen alsvolgt worden ingedeeld:
  • communicatie oefening en table top oefening met behulp van het ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan, inclusief een ronde door het gebouw.
  • fysieke ontruiming met vooraankondiging. Datum en tijdstip zijn vooraf bij de medewerkers en BHV-ers bekend
  • fysieke ontruiming met beperkte vooraankondiging. Vooraf wordt aangegeven dat binnen bepaalde periode een ontruimingsoefening gehouden zal worden
  • fysieke ontruiming onaangekondigd, eventueel ondersteund met enscenering, zoals een vlam- en/of rookmachine.
  • fysieke ontruiming onaangekondigd met extra inzet van bijvoorbeeld LOTUS-acteurs, vlam- en rookmachines, externe hulpverleningsdiensten etc.

Tijdsduur
Een ontruimingsoefening hoeft niet lang te duren. De doelstelling van de ontruimingsoefening is uw medewerkers te trainen, hoe zij het pand via de kortste en veiligste weg, volgens het bedrijfsnoodplan, dienen te verlaten. Uw bedrijfshulpverleners worden getraind hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en volgens de procedures uw medewerkers dienen begeleiden en te registreren.?Voor aanvang van de oefening vindt een voorbespreking van de doelstellingen met alle BHV-ers en overige belanghebbende plaats. Na de voorbespreking wordt een realistische calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming met alle medewerkers geoefend. De inzettijd van uw medewerkers (buiten de BHV-ers om) wordt zo veel mogelijk beperkt.?Het is ook mogelijk om de oefening aan het einde van een werkdag te organiseren.

Evaluatie

Direct afloop van de ontruimingsoefening volgt een mondelinge evaluatie, waarin de eventuele knelpunten en verbeterpunten worden besproken. Ook volgt er nog een schriftelijkverslag van de ontruimingsoefening, waarin het verloop van de oefening en de bevindingen beschreven staan. Deze gegevens kunt u, indien nodig, meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de eventuele aanpassingen van uw ontruimingsplan.

Kosten

De kosten voor het verzorgen van een ontruimingsoefening is vanaf 350,- euro (= excl btw). Afhankelijk van de gekozen oefenopzet.

€ inc. BTW
Kies locatie en datum event
BHV op eigen locatie? Vraag een offerte aan! edit

Specificaties

Duur
Lesmateriaal
Certificaat
Geldigheidsduur
Dagarrangement
Prijs incl.
Prijs excl.

Aanmelden

excl. BTW Schrijf je nu in!
           

Contact