Disclaimer & Privacy verklaring

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING AVG

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook KF Opleidingen dient als dienstverlenende organisatie voorbereid te zijn op de aanstaande aanscherping van de privacyregels. In bijgaand stuk vermeld welke informatie KF Opleidingen behoeft en voor welke doeleinden.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in het systeem?

1. Wanneer u zich inschrijft voor een training verwerkt KF Opleidingen de volgende gegevens:

 • a. Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • b. Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres);
 • c. Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mailadres);
 • d. Betaalmethode iDeal / op rekening;
 • e. Optioneel: factuurreferentie, opmerking, “Hoe kent u ons?;
 • f. Voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

Voor welke doeleinden gebruikt KF Opleidingen de persoonsgegevens?

2. KF Opleidingen verwerkt de onder 1. genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • a. We gebruiken uw naam om u correct te adresseren voor de factuur van de betreffende training(en);
 • b. We zullen uw telefoonnummer gebruiken om met u te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling;
 • c. We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor uw en onze administratie, voor de certificaten en voor cursusherinneringen 9 maanden na de training (3 maanden voor het verlopen van het certificaat);
 • d. We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan een herhaling training;
 • e. We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan contactpersoon) rechtstreeks te kunnen uitnodigen voor hun training;
 • f. We verwerken de betaalmethode per inschrijving om uw betaalgemak te garanderen;
 • g. We verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om u hiermee in administratief van dienst te zijn;
 • h. We verwerken de antwoorden op de vraag “Hoe kent u ons?” om onze dienstverlening verder te optimaliseren;
 • i. We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste tijd te verwelkomen voor hun training.

Doelgroep

Iedereen in Nederland die zich wil bekwamen op het vlak van BHV, EHBO en/of AED-Reanimatie is welkom in te schrijven voor een training.

De persoonsgegevens die u deelt met anderen

Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren is het zaak dat KF Opleidingen de deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten te kunnen voorzien van deze bescheiden.

KF Opleidingen: Veiligheid Voorop!