E-learning Bedrijfshulpverlening BHV

Leer de basis van bedrijfshulpverlening: acuut levensreddend te handelen, brand te bestrijden, een gebouw te ontruimen, communiceren en alarmeren in een noodsituatie.


Is BHV verplicht?

Ja, BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker).
Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. 


Wie kan een BHV Basiscursus volgen?

De BHV Basiscursus is voor alle bedrijven met werknemers. 

Ben je een kinderopvang? En wil je een BHV-cursus voor medewerkers in kinderopvang plannen? Voor de kinderopvang gelden andere BHV-richtlijnen. Kies dan voor de Kinder-BHV (Eerste Hulp aan kinderen, Brand(bestrijding), Ontruiming & Communicatie).
Basiscursus bedrijfshulpverlening
De BHV Basiscursus bestaat uit 6 tot 8 uur online leren en een praktijktraining van 4 uur.
Online theorie

Bij het doorlopen van de online theorie worden de achtergronden en de wettelijke kaders van de BHV stuk voor stuk behandeld, komen onderwerpen als uitgangspunten voor de BHV; Niet-spoedeisende Eerste Hulp; Spoedeisende Eerste Hulp; Brandbestrijding; Ontruiming en Communicatie uitgebreid aan bod.

Je bereidt je online voor op de praktijktraining, door gebruik te maken van onze interactieve les-, oefen- en toetsingsprogramma. De lesstof is onderverdeeld in hoofdstukken. Kleurenillustraties, films en helder taalgebruik maken de leerstof extra toegankelijk. Zodra de praktijksituaties worden uitgelegd via filmpjes en foto's wordt gebruik gemaakt van professionele LOTUS. (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers).

Als alle hoofd- en subhoofdstukken zijn doorgelezen is er een volledig theorie-examen te maken. Je moet 70% goed hebben om een voldoende te halen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen. Na het maken van het theorie-examen is het aantal goed beantwoorde vragen te zien en welke antwoorden fout zijn. 

Je wordt toegelaten tot het praktijkdeel van de cursus als het theorie-examen is gehaald. 
Dit certificaat dient uitgeprint of digitaal op je mobiel getoond te worden tijdens de praktijkdag.
Je kan in je eigen tijd de e-learning volgen en je hoeft het niet in één dag te lezen. 
Je kunt elke keer de inlog link weer gebruiken om terug te keren in jou digitaal boek.

Een digitaal boek blijft 11 maanden in te zien en te gebruiken!


Praktijktraining: van 08.30 uur tot 12.30 uur

Tijdens de praktijktraining leer je om bij calamiteiten de juiste inschatting te maken en volgens de juiste procedure te handelen, oefen je samen met je medecursisten onder andere de communicatie en alarmering bij incidenten, een beginnende brand te beperken en te blussen, een gebouw te ontruimen, een slachtoffer te reanimeren en letsels te behandelen. Tijdens de praktijktraining worden cursisten beoordeeld of zij voldoende kennis en vaardigheden hebben over EHBO, brand en ontruiming.
BHV basis pas

Heb je zowel de onlinetheorie als de praktijktraining succesvol afgerond? 
Dan ontvangt de cursist een persoonsgebonden BHV basis pas van KF Opleidingen. 
De BHV pas is één jaar geldig.

Praktische informatie:

  • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 10 a 12 cursisten.

  • Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen.

  • Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

 

 

inlc. BTW Schrijf je nu in!
           

Contact