EHBO Opleiding NIKTA

NIKTA

Haal in 3 dagen tijd je Acute Zorg (EHBO) diploma. Met deze Acute Zorg (EHBO) leer je alles wat je kunt doen maar ook wat je juist moet laten in geval van calamiteiten. Na de basiscursus Acute Zorg (EHBO) ben je in staat om op de juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. U ontvangt een persoonscertificaat Acute Zorg (EHBO) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.   KF Opleidingen heeft zich daardoor ook al laten erkennen door NIKTA als exameninstituut voor het afnemen van Acute Zorg (EHBO)examens.

‘Acute Zorg’, zo noemen wij onze certificatieregeling betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

  • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
  • Het controleren van de vitale functies.
  • Het bewusteloze slachtoffer.
  • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
  • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
  • Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
  • Het slachtoffer met brandwonden.
  • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
  • Het slachtoffer met een vergiftiging.
  • Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’.

Cursustijd en de kosten:

De cursus EHBO duurt 3 dagen en kost € 223,85,- euro per persoon is inclusief btw. Dit is inclusief lesmaterialen, theorie /praktijk examen, certificaat en pasje.
 

De cursustijden zijn van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 16.45 uur. De laatste 3 uur van de cursus bestaat uit het praktijk en theorie examen afgenomen door de instructeur zelf. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u het Acute Zorg diploma (EHBO) van Nikta. Dit diploma is een jaar geldig.
 

De inloop is vanaf 08.15 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

Catering:

Bij de cursussen die op de locaties van KF opleidingen gehouden worden verzorgen wij ook de catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus tevens een uitgebreide lunch.

Bij cursussen op een andere locatie dan die van KF opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering. 

Praktische informatie:

• Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. Door onze      
    groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht
   te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;
• Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de
    instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

Om de geldigheid van uw EHBO-diploma te behouden, moet u elk jaar deelnemen aan een herhalingscursus EHBO. 
Uw kennis en vaardigheden worden op een praktische manier opgefrist, zodat u weer volledig inzetbaar bent als EHBO-er.

inlc. BTW € 223,85Schrijf je nu in!
           

Contact