Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) opleiding Oranje kruis

Vallen, verslikken, stoten of verbranden, een ongeluk bij kinderen zit in een klein hoekje. En we kunnen het nooit helemaal voorkomen. Wel kun je ervoor zorgen dat hierop snel en adequaat gereageerd. Volg een EHBO basiscursus aan kinderen en wordt Oranje Kruis gecertificeerd.

Eerste hulp aan kinderen cursus is bestemd voor iedereen die wil leren om Eerste Hulp Bij Ongelukken te verlenen.
Deze opleiding is bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s, maar ook voor personen die beroepsmatig met kinderen werken (bijvoorbeeld scholen en kinderdagopvang, gastouders en kraamverzorgenden).

Inhoud Eerste Hulp aan kinderen cursus

De opleiding Eerste hulp aan kinderen (EHAK) zal worden verzorgd volgens de richtlijnen en eindtermen van het Oranje Kruis.

Aan de orde komen onder andere:

 • Achtergrondinformatie verschillen baby en kind ten opzichte van volwassenen
 • Veel voorkomende ongevallen per leeftijdscategorie
 • Kleine ongevallen: Wespensteek, tekenbeet, tand er uit, voorwerp in de neus enz.
 • Verbandkoffers en gebruik verbandmiddelen
 • Diverse verwondingen: Schaafwond, brandwond, snijwond enz.
 • Vergiftiging en allergische reacties
 • Epilepsie, hersenschudding en koortsstuipen
 • Verslikking baby
 • Verslikking kind
 • Reanimatie baby
 • Reanimatie kind
 • Bedienen van de AED
 • Stabiele zijligging en draaien van buik naar rug

Lesmateriaal Eerste Hulp aan kinderen cursus

Ongeveer 3 weken voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers het Eerste hulp aan kinderen lesboek.
Het lesboek dient voorafgaand aan de training te worden bestudeerd.

Eerste Hulp aan kinderen examen en certificering

Het examen wordt afgenomen door de EHBO docent.  Het betreft theorie en praktijkexamen die gedurende de opleiding door de competenties wordt afgetoetst.
Wanneer het examen succesvol is afgerond ontvangt de cursist het Oranje Kruis diploma eerste hulp aan kinderen.

Cursustijd en de kosten:

De cursus EHBO duurt 1 dag en kost € 127,05 euro per persoon is inclusief btw. Dit is inclusief lesmaterialen en theorie / praktijkexamen.
 

De cursustijden zijn van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 16.45 uur. De inloop is vanaf 08.15 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

Catering:

Bij de cursussen die op de locaties van KF opleidingen gehouden worden verzorgen wij ook de catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus tevens een uitgebreide lunch.

Bij cursussen op een andere locatie dan die van KF opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering. 

Praktische informatie:

• Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. Door onze      
    groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht
   te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;
• Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de
    instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

Om de geldigheid van uw EHAK-diploma te behouden, moet u elk jaar deelnemen aan een herhalingscursus EHAK. 
Uw kennis en vaardigheden worden op een praktische manier opgefrist, zodat u weer volledig inzetbaar bent als EHBO-er. 

inlc. BTW € 127,05Schrijf je nu in!
           

Contact