BHV opleiding in 2 dagen NIBHV

Op aanvraag geven wij ook de NIBHV Basis BHV-opleiding.

Heeft u personeel in dienst? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus bedrijfshulpverlening (BHV)  is bedoeld voor medewerkers van bedrijven, instellingen en scholen. De cursus BHV duurt twee dagen (1 dag EHBO en 1 dag brandbestrijding en ontruiming) en sluit af met een schriftelijk examen.

Inhoud cursus

- levensreddende handelingen, waaronder reanimatie en AED-gebruik

- het bestrijden van een beginnende brand

- hoe begeleid je de ontruiming van een gebouw

- Op de eerste BHV-dag staan EHBO-vaardigheden centraal, je leert meer over:

• Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels

• Wonden en wondverzorging

• Oogletsel

• Kneuzingen en verstuikingen

• Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

• Brandwonden

• Reanimatie

• Gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator)

- Op de tweede BHV-dag staat Brandbestrijding & Ontruiming centraal, je leert meer over:

• Brand en de gevaren bij brand

• Algemene regels bij het blussen

• Het gebruik van diverse blustoestellen

• De taak van de BHV'er bij een brand

• Voorbereiding van een ontruiming.

Cursustijd en de prijs:

De BHV cursus duurt 2 dagen en kost € 290,40 euro per persoon is inclusief btw. Dit is inclusief lesmaterialen, lesboek, erkend diploma (pasje).

De cursustijden zijn van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 16.45 uur. De inloop is vanaf 08.15 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

Catering:

Bij de cursussen die op de locatie's van KF opleidingen gehouden worden verzorgen wij ook de catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus tevens een uitgebreide lunch.

Bij cursussen op een andere locatie dan die van KF opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering. 

Praktische informatie:

• Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. Door onze     
    groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht
   te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;
• Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de
    instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

€ inc. BTW
Kies locatie en datum event
BHV op eigen locatie? Vraag een offerte aan! edit

Specificaties

Duur
Lesmateriaal
Certificaat
Geldigheidsduur
Dagarrangement
Prijs incl.
Prijs excl.

Aanmelden

excl. BTW Schrijf je nu in!
           

Contact