E-learning Eerste hulp aan kinderen (EHAK) Herhaling

KF Opleidingen heeft nu de mogelijkheid om u een cursus aan te bieden via E-Learning.

De E-Learning (elektronisch leren) volgt u wanneer het u uitkomt en helemaal op uw eigen tempo. Leren in uw eigen omgeving achter de PC of tablet op een tijd wanneer het u uitkomt.

Systeemeisen
 • Een PC of tablet met goede internetverbinding.
 • Een goede, moderne internet browser (relatief nieuwe versie van Firefox, Safari, Internet Explorer).
 • Een koptelefoon of boxjes om de audio goed te kunnen volgen.

U bereidt zich online voor op de praktijktraining, door gebruik te maken van onze interactieve les-, oefen- en toetsingsprogramma. Als U het theoriediploma behaald hebt, kunt u meedoen aan de praktijkdag. Op deze dag oefent u de vaardigheden die U in de theorie al beheerst.

De login-code wordt 4 weken voorafgaand aan de praktijkdag verstrekt, u wordt toegelaten tot het praktijkdeel van de cursus BHV als de E-learning eindtoets is gehaald. Dit certificaat dient uitgeprint en getoond te worden tijdens de praktijkdag.

Na de praktijkdag blijft de e-learningmodule gedurende 11 maanden toegankelijk als naslagwerk.Tijdens de training ontvangt de cursist lesmateriaal en -documentatie, echter geen lesboek. De e-learningmodule komt hiervoor in de plaats.

De opzet van een cursus via E-Learning
 • Meldt uzelf of een medewerker aan voor een E-Learning.
 • U ontvangt een e-mail met inlogcode die toegang geeft tot de digitale lesstof.
 • U kan nu de E-Learning module doorlopen en de theorie leren.
 • Na afronding van de E-Learning maakt u een eindtoets.
 • U oefent de vaardigheden in groepsverband op de praktijkdag.
De belangrijkste voordelen van een cursus via E-Learning
 • Eigen tempo. De E-Learning module kan in eigen tempo worden afgerond. U hebt dus de volledige vrijheid om te leren wanneer het u zelf uitkomt. In tijden met drukke agenda’s is deze flexibiliteit voor vele mensen erg prettig.
 • Maakt leren flexibeler en leuker. Een e-Learning module is over het algemeen een interactief programma met teksten, foto’s en filmpjes met duidelijke uitleg. Je neemt de theorie dus op spelende wijs tot je.
 • Goede voorbereiding op de praktijk. De op kennis gerichte leerdoelen worden behaald via een E-Learning module en de vaardigheden- en attitude doelen via een praktijktraining.

Kijk hieronder voor meer informatie over de desbetreffende E-Learning cursus. Komt u er niet uit dan kunt u ons altijd even mailen of bellen.

Naast de reguliere Eerste Hulp Aan Kinderen herhaling cursus waarin theorie en praktijk via contactonderwijs worden aangeboden,
biedt KF Opleidingen de mogelijkheid een Eerste Hulp Aan Kinderen herhaling cursus te volgen door een combinatie van E-learning met een praktijkdeel.
De inhoud van de cursus is gelijk aan de reguliere Eerste Hulp Aan Kinderen cursus. 
Met onze online cursus kunnen cursisten het theoriedeel volgen op hun computer.
Het praktijkdeel volg je bij KF Opleidingen of bij u op (een gekozen) locatie (in-company).

Deze online cursus is ontwikkeld voor medewerkers die veel werken met kinderen en ouders, zoals bijvoorbeeld kinderopvang, buitenschoolse opvang,
crèches, gastouders, scholen, zwembaden, speeltuinen en bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn.

Als alle hoofdstukken van de e-learning zijn gelezen is er een toets. Na het maken van de toets is het aantal goed beantwoorde vragen te zien en
welke antwoorden fout zijn. Daarna kunt u het certificaat opvragen en uitprinten.

Via de E-Learning kunt u in eigen tempo en achter uw eigen computer de theorie van de online cursus volgen. In dit E-Learning gedeelte,
komen alle onderwerpen aan bod die u moet weten om uw taak goed uit te kunnen voeren.
De cursus Eerste Hulp Aan Kinderen via E-Learning is een interactief programma met teksten, foto’s en filmpjes met duidelijke uitleg. 

U wordt toegelaten tot het praktijkdeel van de cursus Eerste Hulp Aan Kinderen als de E-learning toets is gehaald.  
Dit certificaat dient uitgeprint en getoond te worden tijdens de praktijkdag.
Na het praktijddeel eindigt u met een officiële Theorie examen.

Tussen de theorietoets met E-learning en het praktijkgedeelte bij KF Opleidingen of bij u op (een gekozen) locatie mag maximaal twee maanden zitten.

Systeemeisen
• Een PC met goede internetverbinding.
• Een goede, moderne internet browser (relatief nieuwe versie van Firefox, Safari)
• Een koptelefoon of boxjes om de audio goed te kunnen volgen.

De praktijksessie
Bij dit onderdeel wordt de intuïtie getraind. Hierbij draait het om juist te handelen op het gevoel. 
Dit onderdeel bestaat uit actieve werkvormen, die de eerder opgedane theorie toepast.
Tot slot wordt de kennis getoetst.

Na afloop van de klassikale cursus ontvangt u, bij goed gevolg, een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
van desgewenst het Oranje Kruis of NIKTA, waarmee u één jaar gecertificeerd bent.

Na de praktijkdag blijft de E-learningmodule gedurende 11 maanden toegankelijk als naslagwerk.
Tijdens de training ontvangt de cursist lesmateriaal en documentatie, echter geen lesboek.
De E-learning module komt hiervoor in de plaats.

Na de cursus Eerste Hulp Aan Kinderen met E-learning weet je wat te doen bij een:

Cursus Eerste Hulp Aan kinderen E-Learning: 

De cursus BHV bestaat uit een 4-6 uur durende online theorie en een 4 uur durende praktijksessie. 
De Cursus kost € 85,- per persoon is inclusief btw.

De cursustijden zijn van :

08.30 uur tot 12.30 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 12.45 uur.
De inloop is vanaf 08.15 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

OF

13.00 uur tot 17.00 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 17.15 uur.
De inloop is vanaf 12.45 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

Catering:

Bij de cursussen die op de locatie's van KF opleidingen gehouden worden verzorgen wij ook de catering zoals koffie/thee
en bij een dagcursus tevens een uitgebreide lunch.

Bij cursussen op een andere locatie dan die van KF opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering. 

Praktische informatie:

• Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten.

   Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle
   uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen.

• Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.