Eerste hulp bij wandelletsels

Voor wie is de cursus, EHBO bij wandelletsel, bedoeld?

Eerste hulp verleners die assisteren bij wandelevenementen en voor eerste hulp verleners, die als wandelaars wandelen met meerdere mensen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde of gediplomeerde eerste hulp verlener deze cursus volgen.

Toelatingseis(-en) voor deze cursus:

Deze cursus is alleen toegankelijk voor mensen met een geldig diploma Eerste hulp van het Oranje Kruis of de uitgebreide Eerste hulp van het Rode Kruis

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband – en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

U leert een functioneel en goed zittend verband aan te leggen op het been of delen daarvan. Ook het goed behandelen en afplakken van wandelletsels aan de voeten. 

De nadruk ligt op de praktijk. 

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Je leert bijvoorbeeld welke verband – en hulpmiddelen bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Natuurlijk leer je hoe je een functioneel en goed zittend verband aanlegt op het been of delen daarvan. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden.

Leerdoelen:

 • Ontstaanswijze van blaren
 • Verband en hulpmiddelen
 • Blaarbehandeling
 • Kneuzing en verstuiking
 • Uitwendige wonden
 • Warmte / koude letsels

Cursustijd:

De cursustijden zijn van 08.30 uur tot 16:30 uur. Het kan uitlopen tot maximaal 16:45 uur.  De inloop is vanaf 08.15 uur, koffie en thee staan dan voor je klaar.

Catering:                                                                                                                                  

Bij de cursussen die op de locaties van KF opleidingen gehouden worden verzorgen wij ook de catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus tevens een uitgebreide lunch.

Bij cursussen op een andere locatie dan die van KF opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering. 

Kosten: 

De cursuskosten bedragen 96,80 euro per persoon is inclusief btw.

Dit is inclusief koffie/thee verzorgde lunch, Cursusmateriaal.

 

Praktische informatie:

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 08 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht
  te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen.
 • Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat in de vorm van een legitimatiepas op creditcardformaat.
 • Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

 

Geldigheid certificaat:

inlc. BTW € 96,80Schrijf je nu in!
           

Contact